KHI NÀO CẦN ĐÀM PHÁN?

11:08 PM


Nếu bạn đi xe ngược chiều và bị cảnh sát giao thông giữ lại, mặc dù trong thâm tâm bạn biết rằng bị phạt là phải, nhưng bạn vẫn viện ra nhiều lý do để cảnh sát chỉ nhắc nhở hoặc giảm nhẹ hình phạt. 

Ở ngoài chợ, bạn có thể kỳ cò bớt 1 thêm 2 để mua được món hàng với giá tốt. 

Trong cơ quan bạn có thể thi thố hết tài năng 'ăn nói để thuyết phục đồng nghiệp chấp nhận sáng kiến của bạn.

Tất cả những cái đó là đàm phán. Thế giới hiện thực là 1 chiếc bàn đàm phán khổng lồ, mỗi con người sống trong đó không lúc nào là không đàm phán. Đầu tư, quản lý, mua bán, cưới xin, quan hệ.. không có việc gì là không cần đến đàm phán.

Vậy bạn sẽ xử lý các tình huống đàm phán phán như thế nào? Tìm đọc cuốn sách Herb Cohen bạn sẽ đàm phán bất cứ điều gì...

- AlphaBooks -

Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận