CƠ HỘI SẼ ĐẾN

12:40 PM


Cơ hội là khoảnh khắc xuất hiện khe mở, đem lại một khả năng mới trước đó chưa được xét đến. Đó là khi khoảnh khắc dâng tặng cho bạn chọn lựa mới, là giao điểm giữa vị thế hiện tại của bạn và con đường mới. Rẽ hướng nào là tùy bạn.

Trong thời khắc ấy, bạn đối mặt với quyết định... Hoặc là cứ giữ nguyên vị trí trên con đường đang đi và tiếp tục tiến về đích như đã dự kiến, hoặc có thể thay đổi, thử đi đường mới, xem dẫn tới đâu.

Ta không biết trước mỗi tuyến đường sẽ mang lại điều mới lạ gì, ta chỉ có thể chọn lựa theo cảm quan rằng chặng đường nào tốt hơn. Mỗi ngã rẽ đều có giá trị riêng của nó, dù điều đó thể hiện qua kết quả cuối cùng hay ẩn trong bài học cuộc sống giúp chúng ta trưởng thành.

Thử thách đặt ra cho bạn là phải biết cân nhắc mọi lựa chọn, để chọn cho mình một hướng rồi lái cỗ xe của bạn tiến lên. Mỗi lối rẽ hấp dẫn đều là một cơ hội. Những lối rẽ trên đường đời của bạn có thể không nhất thiết là cơ hội đáng nắm lấy, nhưng dầu sao đi nữa cũng cho bạn những lựa chọn.

Mấu chốt ở đây là điều gì đó mới mẻ đã len vào đường đời của ta...

Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận