BẢN CHẤT CỦA "SỰ KẾT NỐI"

11:43 AM


"BẢN CHẤT CỦA SỰ KẾT NỐI CHÍNH LÀ VÌ NGƯỜI KHÁC, LÀ GIA TĂNG GIÁ TRỊ CHO NGƯỜI KHÁC, ĐÓ CHÍNH LÀ NỀN TẢNG CỦA SỰ KẾT NỐI !" - JOHN C MAXWELL.

Tôi đã từng nghĩ rằng kết nối là cố gắng bán Tầm Nhìn cho người khác, làm sao để người khác đi theo Tầm Nhìn của mình nhưng khi tôi nghe một người nói về SỰ KẾT NỐI & câu nói này đã thay đổi cuộc đời tôi - John Maxwell.

"NẾU ĐẦU TIÊN BẠN LUÔN SẴN LÒNG GIÚP NGƯỜI KHÁC CÓ ĐƯỢC NHỮNG THỨ HỌ MUỐN, HỌ SẼ GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG THỨ BẠN MUỐN"

Tôi đã từng cố gắng thuyết phục mọi người đi cùng trên chuyến tàu của mình, nhưng tôi lại không tạo ra GIÁ TRỊ gì cho họ, không giúp đỡ họ đạt được mục tiêu của mình, mà tôi chỉ quan tâm đến mục đích của tôi mà thôi.

Tôi gọi đó là những người " CHƯA TRƯỞNG THÀNH" bởi vì họ luôn luôn nghĩ đến lợi ích của họ trước tiên mà quên đi những lợi ích của người khác.

"Những người Lãnh Đạo biết rằng khi họ trở thành Lãnh Đạo , điều đầu tiên là họ phải từ bỏ cái quyền, cái TƯ DUY nghĩ về họ trước . Lãnh Đạo chính là Sự Phục Vụ, nó không phải là vị trí, không phải là chức danh, mà bản chất của Lãnh Đạo là ẢNH HƯỞNG , là GIA TĂNG GIÁ TRỊ cho người khác. Kết nối đòi hỏi rất nhiều NĂNG LƯỢNG : Đó là thời gian, công sức, sự tận tụy của bạn dành cho người khác, cho đội nhóm, cho khách hàng của mình .

Còn bản thân mình thấy rằng thật buồn cười khi các công ty, các tổ chức thấy khách hàng của các công ty này lại sang mua hàng của công ty khác, hay nhân viên , các thành viên của đội nhóm mình lại muốn sang tổ chức khác, hay đội nhóm khác làm việc , còn những người đứng đầu thì phàn nàn đưa ra mọi lý do : Bla bla bla... Mà không hiểu rằng về bản chất các công ty khác, đội nhóm khác , đang TẠO RA NHIỀU GIÁ TRỊ HƠN CHO NHÂN VIÊN & KHÁCH HÀNG của họ & việc giành được khách hàng ( nội bộ & bên ngoài ) là điều xứng đáng đối với họ !

"VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI TA CHỈ MUỐN ĐƯỢC LÀM VIỆC Ở NƠI NÀO ĐÓ, MÀ NGƯỜI TA ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ NHU CẦU VẬT CHẤT, ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BẢN THÂN, ĐƯỢC TÔN TRỌNG, ĐƯỢC ĐÓNG GÓP TIẾNG NÓI CỦA MÌNH!"

Trọng số cho các nhu cầu MIND ( PHÁT TRIỂN BẢN THÂN ) , BODY ( VẬT CHẤT ), HEART ( NHU CẦU ĐƯỢC YÊU THƯƠNG , QUAN TÂM ) , IDENTITY ( KHẲNG ĐỊNH TIẾNG NÓI CỦA MÌNH ) nó sẽ tùy thuộc vào từng người & vào từng giai đoạn phát triển trong cuộc đời .

Không những thế , Lãnh Đạo phải hiểu được ở " PHẠM VI HỆ SINH THÁI" , hiểu được CHÍNH MÌNH trong mối quan hệ với các thành phần khác của hệ sinh thái, VAI TRÒ của mình trong hệ thống lớn hơn đó là TỔ CHỨC , & cuối cùng là sự tương tác chặt chẽ liên kết giữa các hệ sinh thái cá nhân trong mối tương quan với hệ sinh thái của tổ chức & hệ sinh thái lớn hơn là ở tầng cộng đồng & xã hội ! Phần này mình sẽ chia sẻ sâu hơn về các chủ đề Lãnh Đạo sắp tới.

Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận