"Whatever you think, think the opposite" - Những gì bạn nghĩ, hãy nghĩ ngược lại.

6:53 AM
"Whatever you think, think the opposite" - Những gì bạn nghĩ, hãy nghĩ ngược lại.


Một Cty ở Mỹ tiến hành một cuộc điều tra về xác suất tờ rơi của họ được đọc, và họ nhận thấy thông thường khi khách hàng nhận một tờ rơi quảng cáo thì họ vò lại và vứt vào sọt rác.

Vậy là Cty này mới suy nghĩ, tại sao không làm ngược lại. Hôm sau họ không gửi tờ rơi nữa, mà họ gửi những cái sọt rác tới khách hàng. Và trong cái sọt rác họ vò cái tờ rơi của mình để trong đó. Rất bất ngờ là tỷ lệ đọc tờ rơi là 100%...

Khách hàng đã trở nên khó tính hơn. Họ không còn chú ý đến thông tin quảng cáo. Sự mới lạ có thể là cách duy nhất để thu hút sự chú ý...

Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận