TRÍ TUỆ DO THÁI

11:01 PM


* Người Do Thái xem trí tuệ là thứ quý giá nhất của con người.

* Người Do Thái không bao giờ để bản thân lệ thuộc vào tiền bạc, không cúi đầu phục tùng trước thái độ ngạo mạn của chúng. 

* Người Do Thái không có thói quen chê bai công việc, cái họ quan tâm là kết quả công việc.

* Phương châm của người Do Thái là “Học đi đôi với hành”. Một người dù học rộng hiểu cao nhưng không vận dụng vào thực tiễn chỉ là “con lừa thồ sách”.

* Người Do Thái quan niệm để tiền trong ngân hàng là tiền chết, giống như người có tài năng mà không phát huy thì chính họ đang hủy hoại bản thân mình.

- Alpha Books -

Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận