SẾP GIỎI LÀ SẾP BIẾT TRẢ LƯƠNG...

9:31 PM


Sức lao động là một loại hàng hóa và lương là giá cả của sức lao động. Lợi nhuận là tổng hòa của nguyên liệu, máy móc và con người. Nguyên liệu và máy móc là hằng số còn con người là biến số. Vậy nên nguồn gốc của lợi nhuận sinh ra từ sức lao động hay nói cách khác "LƯƠNG" là cội nguồn của lợi nhuận.

Hàng hóa sức lao động có một đặc điểm rất đặc biệt: "Khi xài nó, tự nó lớn lên". Trình độ cuối cùng của CEO là trình độ trả lương. Lương cao hay thấp chỉ được phép so sánh với một thứ duy nhất, đó là bảng mô tả công việc. Không so sánh lương với nhân viên khác, không so sánh lương với công ty khác, không so sánh lương với giá ngoài chợ...

Cạnh tranh thị trường đã khốc liệt, cạnh tranh về con người còn khốc liệt hơn!... Sếp giỏi phải biết trả lương.

Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận