43 QUY TẮC THỊNH VƯỢNG

1:23 PM
43 QUY TẮC THỊNH VƯỢNG


Quy Tắc Thịnh Vượng số 1:
Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên theo mức độ mà bạn mong đợi!
Quy Tắc Thịnh Vượng số 2:
Nếu bạn muốn thay đổi hoa trái, bạn phải thay đổi gốc rễ trước đã. Nếu bạn muốn thay đổi cái hữu hình, trước hết bạn phải thay đổi cái vô hình.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 3:
Tiền bạc, của cải, sức khỏe, bệnh tật đến cân nặng cũng là kết quả của chế độ dinh dưỡng và lối sống của bạn. Chúng ta sống trong một thế giới nhân quả.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 4:
Suy nghĩ sinh ra Cảm xúc, Cảm xúc đưa đến Hành động, Hành động tạo ra Kết quả.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 5:
Khi tiềm thức phải lựa chọn giữa một bên là những
cảm xúc đã bám rễ sâu xa và một bên là tính hợp lý thì hầu như cảm xúc bao giờ cũng thắng.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 6:
Nếu động cơ kiếm tiền hay thành công của bạn xuất phát từ những nguyên nhân không tích cực như sợ hại, giận dữ, hay nhu cầu chứng tỏ bản thân thì tiền bạc sẽ không bao giờ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 7:
Cách duy nhất để thay đổi một cách ổn định nhiệt độ trong ph.ng là cài đặt lại nhiệt kế tự động của máy điều hòa. Cũng thế, cách duy nhất để thay đổi mức độ thành công tài chính của bạn một cách bền vững là cài đặt lại "nhiệt kế tài chính" trong tâm thức bạn.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 8:
Nhận thức cần lên tiếng để bạn có thể sống theo sự lựa chọn đúng đắn trong thời điểm hiện tại thay vì bị điều khiển bởi sự lập trình trong quá khứ.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 9:
Bạn có thể chọn những cách suy nghĩ giúp bạn có hạnh phúc và thành công thay cho những cách thức vô dụng.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 10:
Tiền bạc là thứ cực kỳ quan trọng trong những lĩnh vực mà nó phát huy tác dụng, và ngược lại nó sẽ chẳng đóng vai trò gì trong những lĩnh vực nó không có tác dụng.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 11:
Khi bạn than thở, oán trách thì bạn đang trở thành một thỏi nam châm sống hút về mình những rắc rối và phiền toái.
Quy Tắc Thịnh Vượng số 12:
Không hề có một nạn nhân nào thực sự giàu có!
(Còn tiếp)
Trích sách: *Bí Mật Tư Duy Triệu Phú - T.Harv Eker
Chúc các bạn thành công


Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận