20 TUỔI... BIẾT NÓI, GIỎI LÀM

10:47 PM


Tuổi 20, là những lần chới với trước những sự chọn lựa...

20 chợt nhận ra rằng đã tới lúc mình phải trưởng thành hơn. Mỗi sáng ngủ dậy tự nhủ: "Bất kể một việc tốt nào cần làm và trong khả năng mình sẽ làm ngay. Mỗi ngày sống là một ngày hạnh phúc". 

Tuổi 20, tự hứa sẽ cố gắng nói ít đi làm nhiều hơn, không than vãn vì những chuyện chẳng ra đâu, cố gắng trở thành một người không chỉ biết nói suông rồi để đấy, sẽ nỗ lực hết mình dù thế nào cũng không hề hối hận, không phải nói từ " Nếu như", "giá như"... mỗi khi nhìn lại.

Tuổi 20 dạy chúng ta rằng, chúng ta không thể mãi là những đứa trẻ.

20 không còn trẻ, 20 cũng chưa phải già... Là lúc cần hành động cho một tương lai tốt đẹp và ý nghĩa...

- AlphaBooks - 

Share this :

Previous
Next Post »
0 Bình luận